ALGEMENE VOORWAARDEN  P E T I T  PUK 

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die online tot stand gekomen is, tussen P E T I T PUK en de koper.

2. Door bij P E T I T PUK een bestelling te plaatsen, gaat de koper akkoord met de Algemene Voorwaarden van P E T I T PUK.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

4. P E T I T PUK heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.


Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van P E T I T PUK zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer beschikbaar is.

2. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van P E T I T PUK van de bestelling van de koper. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door P E T I T PUK.


Artikel 3: Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijs van de producten is in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2. Betaling kan geschieden door middel van IDEAL, Paypal, creditcard of door overschrijving van het verschuldigde bedrag, met vermelding van het factuurnummer op rekeningnummer: NL71 KNAB 0207 8763 20 tnv PETIT PUK.


Artikel 4: Levering

1. Verzendkosten verschillen per artikel. De kosten worden vermeld tijdens het bestellen. 

2. Bij leveringen naar het buitenland zijn de verzendkosten afhankelijk van het geadresseerde land. Neem hiervoor contact op via hello@petitpuk.nl

3. P E T I T PUK streeft ernaar de producten binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen via DHL.  Bij het niet op tijd bezorgen door DHL kan P E T I T PUK niet aansprakelijk worden gesteld. Over het algemeen worden de artikelen binnen vier werkdagen afgeleverd.

4. P E T I T PUK is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat P E T I T PUK toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.

5. De koper kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door de koper wordt ingevoerd bij het plaatsen van de bestelling in de webshop.

6. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst per e-mail bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. P E T I T PUK zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

Artikel 5: Overmacht

P E T I T PUK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door P E T I T PUK oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de koper P E T I T PUK niet aansprakelijk stellen.


Artikel 6: Ruilen en retourneren

1. P E T I T PUK doet er alles aan om de koper via de website te informeren over haar producten. Mocht een product desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan het product geruild of geretourneerd worden (met uitzondering van de customized vintage hobbelpaardjes). De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper, alsmede de verzendkosten voor een vervangend artikel. Retouren dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Creditering vindt plaats binnen 10 werkdagen na ontvangst van het product en omhelst louter het aankoopbedrag van het geretourneerde product.

2. Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

3. De koper heeft een bedenktijd van 7 dagen vanaf de dag dat de bestelling ontvangen is. Binnen deze zeven dagen kan de koper per e-mail (hello@petitpuk.nl) mededelen dat hij/zij de bestelling retour zendt.

4. De producten die aangemeld zijn voor retour, dienen binnen drie werkdagen na aanmelding aan P E T I T PUK verzonden te zijn: P E T I T PUK, Sweelinckplein 1, 2102 ER Heemstede. Wij adviseren de koper het bewijs van verzending te bewaren.

5. De retouren dienen in originele staat te zijn. Dat wil zeggen: niet beschadigd, ongebruikt,  met aangehecht label en in de originele verpakking.

7. Indien er een fout is gemaakt door P E T I T PUK, zullen aankoopbedrag en verzendkosten binnen veertien werkdagen aan de koper worden teruggestort.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Alle door P E T I T PUK geleverde producten blijven eigendom van P E T I T PUK totdat de koper aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.


Artikel 8: Garantie

Als een artikel gebreken vertoont, zal P E T I T PUK het product ruilen of repareren. Als het product niet kan worden geruild of gerepareerd, kan de koper het artikel retourneren. Het orderbedrag zal dan zo snel mogelijk worden teruggestort.


Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid

1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door P E T I T PUK. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de koper dit kenbaar maken via e-mail (hello@petitpuk.nl). P E T I T PUK zal binnen vijf werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.

2. P E T I T PUK zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt P E T I T PUK maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.

3. P E T I T PUK is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.

4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.

5. P E T I T PUK is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de koper of aan derden.


Artikel 10: Privacy

Op de website van P E T I T PUK word je gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.


Artikel 11: Copyright

Niets uit de website van P E T I T PUK mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van P E T I T PUK.


Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij P E T I T PUK partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een koper die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.


P E T I T PUK

Kamer van Koophandel registratie nummer: 61193127

BTW nummer: 156937438B01

Heemstede